ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Τίτλος
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
62 A'/17.04.2021
Αριθμός Νόμου
4795
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/04/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
02/04/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΙΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/04/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 834/74 12.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 837/77 12.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διορισμός καλλιτεχνικού και αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2273/1994. 2. Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 3. Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 838/78 12.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 839/79 12.4.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμμετοχή υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Α.Υ.Σ. και το Α.Π.Υ.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού εποχικής απασχόλησης - Προσθήκη παρ. 4 και 4 στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003. 3. Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ