ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατατεθέντα Σχέδια/Προτάσεις Νόμων

Εμφανίζονται τα σχέδια ή οι προτάσεις νόμων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτησή τους στις Κοινοβουλευτικές ΕπιτροπέςΤίτλος
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
145 Α'/11.7.2014
Αριθμός Νόμου
4272
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/07/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
              
Ημ. Κατάθεσης
30/05/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Θ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) Η'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
02/07/2014
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/07/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1495/109 20.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά: α) με το Παρατηρητήριο Τιμών, β) τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, γ) τη μετακίνηση προσωπικού Υ.Πε και δ) το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1496/110 20.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση θητείας μελών των Ανεξάρτητων Αρχών πλην του ΑΣΕΠ.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1497/111 20.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση λειτουργίας των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και Θεσαλλονίκης
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1518/114 30.6.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Συμπλήρωση του άρθρου 98 του ν. 4182/2013 σχετικά με τις σειρές προτεραιότητας των ειδικευόμενων ιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 2. Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δαπανών ΕΟΠΥΥ. 3. Παράταση συμβάσεων θεραπευτών ιατρών του ΕΟΠΥΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1535/127 1.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ