ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
198 Α/4.12.2023
Αριθμός Νόμου
5072
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/12/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/11/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΞΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
04/12/2023
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/12/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 44/13 30.11.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1.Συναλλαγές του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σε ρυθμιζόμενη αγορά - Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 5, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3986/2011. 2. Εξαιρετική νομιμοποίηση διαχειριστών πιστώσεων. 3. Δυνατότητα συμπερίληψης προκαταβολής στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων-Τροποποίηση παρ. 2Α του άρθρου 71 ν. 4738/2020. 4. Μεταβατική ρύθμιση - Πεδίο εφαρμογής περ. δ παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020.
  • Αρ. Τροπολογίας: 45/14 30.11.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023. 2. Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023. 3. Διάρκεια απόσπασης δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 61 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. 4. Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού - Καθορισμός ορίου δαπάνης της δραστικής ουσίας ηπαρίνης για τα έτη 2023-2025.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ