ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
215 A'/12.11.2021
Αριθμός Νόμου
4855
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/11/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/11/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΚΒ
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΚΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/11/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1126/91 8.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ΄ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 16 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν.4361/2016. 2. Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1127/92 8.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διάθεση ποσού από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και για παρεμφερείς σκοπούς - Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
 • Αρ. Τροπολογίας: 1129/94 9.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊο COVID-19. 2. Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4764/2020. 3. Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19. 4. Ρυθμίσεις νια την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων - Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 34 ν. 4816/2021. 5. Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. - Τροποποίηση παρ. 3 και Παρ. 6 άρθρου 248 ν. 4782/2021. 6. Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση περ. 14 άρθρου 108 ν. 4727/2020.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1130/95 9.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης - Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγελέα ή του ανακριτή - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 3 άρθρου 269 ΚΠΔ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1131/96 9.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1132/97 9.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο - Τροποποίηση άρθρου 169Α ΠΚ. 2. Κατασκευή και Κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 272 ΠΚ. 3. Επιβλαβή φάρμακα - Προσθήκη άρθρου 281 ΠΚ. 4. Προϋποθέσεις αποχής από την Ποινική δίωξη - Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 381 ΠΚ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1133/98 9.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ