ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
193 Α/28.11.2023
Αριθμός Νόμου
5069
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/11/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/11/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
23/11/2023
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
23/11/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 32/1 22.11.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Τέλος ταφής - Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 38 ν. 4819/2021. 2. Διενέργεια δημοπρασιών δασικής βιομάζας. 3. Συντονιστής αξιοποίησης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά - Προσθήκη άρθρου 6Β ν. 4062/2012. 4. Προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων ως χρήσης γης - Τροποποίηση περ. 2 παρ. Δ άρθρου 3 του από 11.5.1989 π.δ.
  • Αρ. Τροπολογίας: 33/2 22.11.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ