ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
105 A΄/14.06.2018
Αριθμός Νόμου
4549
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
14/06/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
    
Ημ. Κατάθεσης
08/06/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΡΛΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
13/06/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1618/248 11.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) σχετικά με τη διενέργεια ιατρικών πράξεων από τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) και τη δυνατότητα ρύθμισης θεμάτων ομοίου περιεχομένου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1619/249 12.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικό.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1620/250 12.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 36 του ν.4067/2010 σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) και β. Θέσπιση υποχρέωσης για τους Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς υλοποίησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου ετησίως, μέχρι τις 31-12-2020.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1621/251 12.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1622/252 13.6.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 σχετικά με την εκμίσθωση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) Αυτοκινήτων.


Επιστροφή