ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
215 Α'/11.10.2013
Αριθμός Νόμου
4198
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/10/2013
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/08/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) Κ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2013) ΙΘ
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
24/09/2013
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 806/24 6.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων της παρ. ΙΓ 5 του ν. 4152/2013, σχετικά με τις θέσεις προσωπικού του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 821/27 13.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με: α. Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ/μα 503/1985) β. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και γ. Διατάξεις του . 3772/2009.
 • Αρ. Τροπολογίας: 822/28 13.9.2013
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Προσδίδεται αναδρομική ισχύς, από 1.9.2013, στις υπουργικές αποφάσεις χορήγησης άδειας Κολλεγίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί έως τις 13.9.2013. 2.Ορίζεται ότι το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του νομού Αττικής, υπάγεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4164/2013 (19.7.2013) στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ