ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
205 A'/31.10.2016
Αριθμός Νόμου
4430
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
31/10/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Γνώμη Ο.Κ.Ε.  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
06/10/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΙΓ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΙΒ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/10/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 702/25 14.10.2016 ΑΠΕΣΥΡΘΗ
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 703/26 14.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απαλλάσσονται και για το έτος 2016 από την καταβολή του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί των ακινήτων που ανήκουν στον Ε.Ο.Τ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 713/30 17.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι τις 30.09.2017 στις συμβάσεις μεταξύ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και του επικουρικού προσωπικού που έχουν λήξει από 1.8.2016 ή λήγουν από τις 30.9.2016 υπό τις οριζόμενες προυποθέσεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 717/34 18.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση του ζητήματος της αποζημίωσης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για τις δαπάνες των μεταφορών ασθενών με αεροπορικά ή πλωτά μέσα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 718/35 18.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, της προθεσμίας έκδοσης του π.δ., σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καταβολής δαπανών μετακίνησης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (ν. 4336/2015).
 • Αρ. Τροπολογίας: 719/36 18.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται η δυνατότηα σύναψης σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και στα εποπτευόμενα από αυτά ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ.να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης κτιρίων και σχετικές ρυθμίσεις αυτών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 720/37 19.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης
 • Αρ. Τροπολογίας: 721/38 19.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών του τέως Ο.Ε.Κ. που καθίστανται άνεργοι.
 • Αρ. Τροπολογίας: 722/39 19.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση έως 31.12.2017 της σύμβασης που αφορά στο έργο Παροχή Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.A.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 723/40 19.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σχετικά με τη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
 • Αρ. Τροπολογίας: 724/41 19.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και παράταση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Αρ. Τροπολογίας: 725/42 20.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εξαίρεση των δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας" από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 3986/2011
 • Αρ. Τροπολογίας: 726/43 20.10.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Υποχρέωση σύνταξης ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού και απολογισμού εκτέλεσης για το Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. β. Θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και όχι κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων. γ. Θεσπίζεται μειωμένο ετήσιο τέλος επιτηδεύματος σε σχέση με τα ισχύοντα του άρθρου του ν. 3986/2011 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ