ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κατάργηση του αναγκαστικού νόμου 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α'/31.10.1967)
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
02/04/1998


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ