ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
141 Α'/03.07.1996
Αριθμός Νόμου
2419
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/07/1996
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
17/05/1996
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.doc
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.doc 
Ημ. Ψήφισης
05/06/1996


Επιστροφή