ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
14 A'/ 30.01.2018
Αριθμός Νόμου
4514
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/01/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/12/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΞΒ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
25/01/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1447/233 18.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Διατάξεις σχετικά με το φόρο διαμονής του άρθρου 53 του ν.4389/2016. -Εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων περί απαλλαγής από το ΦΠΑ (και περί παροχής προνομίων, ασυλιών και απαλλαγών) και για την εκτέλεση έργων που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδος- ΗΠΑ .
 • Αρ. Τροπολογίας: 1450/236 19.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α' 5) - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 (Α' 94)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1453/239 24.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1454/240 24.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προτεινόμενη παράταση τριών μηνών στη προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου, αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία αυτή λήγει εντός του έτους 2018
 • Αρ. Τροπολογίας: 1455/241 24.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παροχή δυνατότητας ανανέωσης της θητείας του προσωρινού επιτρόπου στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης "Ελληνική εταιρεία προς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε." (ΑΕΠΙ Α.Ε.) για ακόμα μια φορά και για επιπλέον τρεις (3) μήνες.


Επιστροφή