ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
50 Α'/14.05.2015
Αριθμός Νόμου
4327
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
14/05/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
30/04/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΛΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
12/05/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 131/19 7.5.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός στοιχείων διαγράμματος που αφορά σε τμήμα ιδίας συνολικής επιφάνειας του ίδιου δημοσίου ακινήτου στην περιοχή του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, όπου επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κέιμενης νομοθεσίας (άρθρο 3, ν. 3512/2006, όπως ισχύει) η εγκατάσταση και κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 135/23 7.5.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. 2. Καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη συμμετοχή των Συμβουλίων των ΑΕΙ και των Σχολών αυτών στη διαδικασία της προεπιλογής των Πρυτάνεων και των Κοσμητόρων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 153/37 12.5.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με: (α)Την παράταση μέχρι τις 31/8/2015 της ισχύος της διάταξης του άρθρου 35 του ν.4263/2014 που προβλέπει την απαλλαγή του Οργανισμού του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. (β)Τις οφειλές του ΟΜΜΑ προς το ΙΚΑ/ ΕΤΑΜ. (γ)Τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (δ)Την ισχύ της παρούσας διάταξης.


Επιστροφή