ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
90 Α'/05.06.2021
Αριθμός Νόμου
4804
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/06/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/05/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΕ
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡΛΔ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/06/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 907/88 28.5.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής. 2. Υπηρεσίας καθαριότητας e- ΕΦΚΑ. 3. Συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων. 4. Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 5. Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19.
 • Αρ. Τροπολογίας: 908/89 28.5.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 909/90 28.5.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Στέρηση δικαιώματος εκλέγειν - Αντικατάσταση άρθρου 5 π.δ. 26/2012. 2. Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών - Τροποποίηση άρθρου 32 π.δ. 26/2012. 3. Ασυμβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει επιτελική θέση σε πολιτικό κόμμα. 4. Απαγόρευση ιδιωτικής χρηματοδότησης κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7 ν. 3023/2002. 5. Αποκλεισμός κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων - Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 3023/2002.
 • Αρ. Τροπολογίας: 910/91 28.5.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ