ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
82 A'/20.04.2022
Αριθμός Νόμου
4926
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/04/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/04/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΡΙΒ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
19/04/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1288/25 18.4.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημεροπλοίων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλόιων αναψυχής και άλλες διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1289/26 18.4.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης. 2. Περιστολή Φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021. 3. Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022. 4. Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1290/27 18.4.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών - Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4763/2020. 2. Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων- παιδοκόμων - Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4790/2021. 3. Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 4. Βιομηχανικά διδακτορικά. 5. Επισκέπτες καθηγητές - Επισκέπτες ερευνητές. 6. Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1291/28 18.4.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ