ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
256 Α/23.12.2020
Αριθμός Νόμου
4764
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/12/2020
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
17/12/2020
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΝΗ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/12/2020
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 679/97 18.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 686/104 18.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising). 2. Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας" λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 • Αρ. Τροπολογίας: 688/106 21.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Πρόγραμμα "Γέφυρα" - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 2. Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση άρθρων 263, 265, 308 του ν. 4738/2020
 • Αρ. Τροπολογίας: 699/116 21.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 705/122 21.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 706/123 21.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις για τα κατ' εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύ ματα για λόγους δημοσίου συμφέ ροντος στο πλαίσιο αντιμετώπι σης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 . Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα
 • Αρ. Τροπολογίας: 707/124 21.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον εμβολιασμό και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 708/125 21.12.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων για τη διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ