ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
181 A'/24.12.2015
Αριθμός Νόμου
4356
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/12/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                  
Ημ. Κατάθεσης
09/12/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΝΑ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/12/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 128/22 21.12.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση παρ. 2 αρθρ. 4 του ν. 4022/2011 σχετικά με τη διαδικασία διακοπής της δίκης για δεκαπέντε ημέρες
 • Αρ. Τροπολογίας: 129/23 21.12.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 56 του ν. 4342/2015, αναφορικά με τους κανόνες δημοσιότητας που αφορούν πλειστηριασμούς της λοιπής επικράτειας (πλην Αθήνας και Πειραιά) για την περίοδο από 1/11/2015 έως 30/4/2016.
 • Αρ. Τροπολογίας: 133/27 22.12.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση ζητημάτων δικονομικής φύσεως αναφορικά με την χρήση αποδεικτικών μέσων κατά την εκδίκαση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 135/29 22.12.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάθεση για την 1/4/2016 (αντί της 1/1/2016) η έναρξη εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 4336/2015, αναφορικά με τη διεξαγωγή της πτωχευτικής διαδικασίας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ