ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
61 A'/28.04.2017
Αριθμός Νόμου
4468
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/04/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/04/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΙΑ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
25/04/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
25/04/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1019/7 20.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2. Συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν. 4452/2017.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1022/10 24.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Χορήγηση έντοκου δανείου συνολικού ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) ευρώ από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1023/11 24.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθιέρωση με νόμο αντί με υπουργική απόφαση που ισχύει σήμερα της 1ης Μαΐου, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1024/12 24.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση Τμήματος Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.).


Επιστροφή