ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
61 A'/28.04.2017
Αριθμός Νόμου
4468
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
28/04/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
12/04/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΙΑ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
25/04/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
25/04/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1019/7 20.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2. Συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν. 4452/2017.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1022/10 24.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Χορήγηση έντοκου δανείου συνολικού ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000) ευρώ από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1023/11 24.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθιέρωση με νόμο αντί με υπουργική απόφαση που ισχύει σήμερα της 1ης Μαΐου, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1024/12 24.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Σύσταση Τμήματος Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.).


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ