ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Σπηλιόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
270 Α'/23.11.2001
Αριθμός Νόμου
2965
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/11/2001
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
26/09/2001
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
13/11/2001


Επιστροφή