ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης−Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄), β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄), γ) της Απόφασης−Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
246 A'/15.11.2014
Αριθμός Νόμου
4307
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/11/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
31/10/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΚΣΤ΄
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΚΕ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΚΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
14/11/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1955/112 3.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1967/120 7.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την Απευθείας Τιμολόγηση Διαφημιζομένων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1970/123 7.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Με την παρούσα τροπολογία, επαναπροσδιορίζονται οι περιπτώσεις αυθαίρετων κτισμάτων, οι οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (ν. 4178/2013) για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1976/128 10.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάθεση του χρόνου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 21 και 39 του ν. 4264/2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1978/130 10.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Επανακαθορισμός μηνιαίων αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών των Ένοπλων Δυνάμεων και του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και τακτοποίηση μισθολογικών και συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων που αφορούν στους δικαστές.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1984/135 12.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με ακίνητα που εξυπηρέτησαν ή/και εξυπηρετούν ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2-12 έως 31-12-2014.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1985/136 12.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με: α) τη διαδικασία διορισμού των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σε περίπτωση επανάληψης των αυτοδιοικητικών εκλογών β) το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας και γ) συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4304/2012.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1986/137 12.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός διάρθρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2. Επανακαθορισμός διάρθρωσης συγκεκριμένων Καταστημάτων Κράτησης, του Καταστήματος Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας και του Καταστήματος Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1987/138 12.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με την απλούστευση της αδειοδότησης στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1988/139 13.11.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπ. Οικονομικών, σχετικά με την τμηματική καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ