ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) - Επιλογή Προϊστάμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
149 A'/15.7.2014 & 151A' /17.7.2014 (Διόρθωση Σφαλμάτων)
Αριθμός Νόμου
4275
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/07/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
23/06/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Α' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΙΖ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/07/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1543/81 4.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: -Ρυθμίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις για την προαγωγή και απόρριψη των μαθητών της Α΄τάξης Ημερήσιου και των Α΄και Β΄τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1546/83 4.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλληλικού προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1552/84 7.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με: α. προσωρινούς υπαλλήλους του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. β. διορισμούς σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 γ. οργανικές θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1560/88 8.7.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής κατ΄εξαίρεση σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων - Υ.Π.Α. των δαπανών της Υ.Π.Α. που αφορούν στη λειτουργία των αερολιμένων της χώρας και πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ