ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) και άλλες επείγουσες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
184 Α/3.11.2023
Αριθμός Νόμου
5063
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/11/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
23/10/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΜΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
02/11/2023
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/11/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 30/6 31.10.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1.Προσωρινή διοίκηση φορέων κοινωνικής πρόνοιας- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 2345/1995. 2.Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022.
  • Αρ. Τροπολογίας: 31/7 1.11.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ. - Αντικατάσταση παρ. 1, 2 και 3 και κατάργηση παρ. 7 άρθρου 7, αντικατάσταση παρ. 6, 7 και 8 και τροποποίηση παρ. 1, 4, 5, 9, 10, 12 και 13 άρθρου 8 ν. 4498/2017 2. Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για θέσεις νοσοκομείων. 3. Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2023-2024.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ