ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
237 Α/2.12.2021
Αριθμός Νόμου
4864
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/12/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
19/11/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΛΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/11/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1144/91 29.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ορισμοί-Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997. Εντολές ανάθεσης μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου - Προσθήκη παρ.6 στο άρθρο 6 του π.δ. 261/1997. Εντολές ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου - Προσθήκη παρ.4 στο άρθρο 7 του π.δ. 261/1997. Διαμόρφωση τιμοκαταλόγου και τελικών τιμών - Εξουσιοδοτική διαταξη - Τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 6 του π.δ. 261/1997. Συμβάσεις ανάθεσης έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1145/92 29.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Αρ. Τροπολογίας: 1146/93 29.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1147/94 29.11.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ