ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
104 A'/30.05.2020
Αριθμός Νόμου
4690
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/05/2020
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/05/2020
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/05/2020
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 316/52 27.5.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Αρ. Τροπολογίας: 320/55 27.5.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α. Επιχορήγηση φορέων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, β. θέματα συμβάσεων ΟΑΣΑ, γ. κατάργηση της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, δ. ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές, και ε. Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"
 • Αρ. Τροπολογίας: 321/56 27.5.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2020, μείωση ΦΠΑ, επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, μέτρα στήριξης εκμισθωτών, παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και άλλες διατάξεις οικονομικού χαρακτήρα
 • Αρ. Τροπολογίας: 327/59 28.5.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Εθνικής Άμυνας: α) πρόσληψη επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας β) σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών γ) ορισμός συντονιστών εκπαίδευσης δ) προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για ΜΕΘ - ΜΕΝΝ ε) περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ
 • Αρ. Τροπολογίας: 329/61 29.5.2020
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέσπιση μηχανισμού στήριξης ''ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων και άλλες συναφείς διατάξεις


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ