ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
44 A'/07.03.2012
Αριθμός Νόμου
4053
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
07/03/2012
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
12/01/2012
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΓ΄
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΗ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΠΖ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/02/2012
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 734/14/7.2.2012
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων εργοληπτικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων Της Ε.Υ.Δ.Α.Π.. (άρθρο 35)
 • Αρ. Τροπολογίας: 761/21/16.2.2012
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών φακέλου. 2.Συμπληρωση διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3592/2007 (άρθρα 36-37)
 • Αρ. Τροπολογίας: 762/22/16.2.2012
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Σ.Ε.Α.Ε. ,ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.,Ο.Α.Σ.Α.Α.Ε. κλπ. (άρθρο 38)


Επιστροφή