ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
170 A'/23.09.2021
Αριθμός Νόμου
4831
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
23/09/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
10/09/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΡϞ Δ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
21/09/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1068/167 15.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1070/169 20.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010
 • Αρ. Τροπολογίας: 1071/170 20.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 1072/171 20.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Αρ. Τροπολογίας: 1073/172 20.9.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ