ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
186 Α'/30.10.2018
Αριθμός Νόμου
4571
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/10/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/10/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΙΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
24/10/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1776/157 9.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση ρυθμίσεων των άρθρων 43 και 44 του ν. 4489/2017 (Α΄140).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1777/158 9.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Π.Δ 96/2017).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1780/160 16.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 που αναφέρονται στη δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1786/163 22.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Πρόβλεψη μοριοδότησης εμπειρίας προσωπικού νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρων Υγείας σε προκηρύξεις κάλυψης θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορεών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) και μετάθεση κατά ένα μήνα του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την 30-11-2018 από 30-10-2018.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1788/165 24.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα που αφορούν το Ι.Γ.Μ.Ε. και άλλες διατάξεις για ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1789/166 24.10.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και του ΤΑΝΕΟ Α.Ε.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ