ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
64 A/1.5.2024
Αριθμός Νόμου
5107
Φάση Επεξεργασίας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/04/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/04/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΜΒ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
29/04/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/04/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 158/1 26.4.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας - Προσθήκη άρθρου 11Α στο ν. 2889/2001. 2. Εποπτικό Συμβούλιο και Συμβουλευτική Επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/2005. 3. ΕΦαρμογή μέτρων ελέγχου αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης ΕΟΠΥΥ - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013. 4. Κάλυψη έκτακτων αναγκών στελέχωσης με Προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών για την Προγραμματική περίοδο 2021-2027 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 99 ν. 4486/2017. 5. Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του Προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών.
  • Αρ. Τροπολογίας: 159/2 26.4.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Εξυγίανση προνοιακών φορέων - Τροποποίηση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 55 ν. 4262/2014. 2. Δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιχορηγήσεων για αθλητικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 50 ν. 2725/1999.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ