ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Αριθμός Φεκ
204 Α'/19.08.2005
Αριθμός Νόμου
3379
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
19/08/2005
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΑ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Θέρος '05) ΙΓ΄


Επιστροφή