ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Επικρατείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
44 A'/29.04.2015
Αριθμός Νόμου
4324
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
29/04/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
      
Ημ. Κατάθεσης
01/04/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος Λ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΚΘ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος KH'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/04/2015
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 36/1 3.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, που αφορούν τα έσοδα του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 47/2 14.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση του άρθρου 15 του ν.4321/2015, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση
 • Αρ. Τροπολογίας: 52/4 20.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προστίθεται στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου νέα παράγραφος με την οποία προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, διορίζεται με θητεία ενός (1) έτους προσωρινή 3μελής διοικούσα επιτροπή του καταργηθέντος ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ 3, ο οποίος εντάσσεται στον ενιαίο φορέα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 97/6 28.4.2015
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν.4321/2015.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ