ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
201 Α'/03.12.2018
Αριθμός Νόμου
4579
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
03/12/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
15/11/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΛΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/11/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1808/1 26.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του α. 83 του ν. 4249/2014 σχετικά με τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ. Υ.Π.Σ.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1809/2 26.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση: α) του άρθρου 11Α του ν.3649/2008 (Α΄39) και β) του π.δ. 1/2017 (Α΄2).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1810/3 27.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1811/4 27.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1812/5 27.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1813/6 28.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ειδικές ρυθμίσεις τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου
 • Αρ. Τροπολογίας: 1814/7 28.11.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ