ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
23 Α΄/14.02.2024
Αριθμός Νόμου
5086
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
14/02/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
29/01/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ϞΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
08/02/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/02/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 84/3 6.2.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Χρονική εφαρμογή ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής - Μεταβατική διάταξη- Κατάργηση άρθρου 62 ν. 4986/2022. 2. Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021. 3. Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές - Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 4797/2021. 4. Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών - Παράταση πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 136 ν. 5003/2022.
  • Αρ. Τροπολογίας: 85/4 6.2.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 ν. 5005/2022 - Προσαρμογή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου - Μεταβατική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 ν. 5005/2022. 2. Ρύθμιση για προσωπικό προερχόμενο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών - Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4873/2021. 3. Ωράριο εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11 του ν. 3469/2008. 4. Κλινικός και διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο - Αντικατάσταση περ. γ) παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016. 5. Φορείς υλοποίησης και λοιπές τροποποιήσεις στη Δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» - Τροποποίηση παρ. 3, 10, 10Α και 11 άρθρου 36 ν. 4958/2022.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ