ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
247 A'/10.12.2021
Αριθμός Νόμου
4872
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/12/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
03/12/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ΜΒ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
09/12/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1163/97 8.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. α) Πρόβλεψη δυνατότητας εκτέλεσης πληρωμών δαπανών REACT E.U β) Θέσπιση εξαίρεσης από την υποχρέωση ανάρτησης του σχεδίου του αναθεωρημένου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α) στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr γ) Καθορισμός έκτακτης διαδικασίας πληρωμών του Π.Δ.Ε για Ιανουάριο 2022 δ) Πρόβλεψη μεθόδου άμεσης αξιολόγησης ειδικά για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής 2. Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3190/1955 και ν. 4072/2019 για λειτουργία Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε
 • Αρ. Τροπολογίας: 1164/98 8.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1165/99 8.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας 2. Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού 3. Ζητήματα δημόσιων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού 4. Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1166/100 8.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Αρ. Τροπολογίας: 1167/101 8.12.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ