ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
053 A'/02.06.2015
Αριθμός Νόμου
4329
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
02/06/2015
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
07/05/2015
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΜΘ'
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΜΗ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/05/2015
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 156/12 22.5.2015
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα έτη 2012-13, 2013-14 και 2015-16.
  • Αρ. Τροπολογίας: 157/13 25.5.2015
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999) σχετικά με: (α) θέματα αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστηρίων και (β) επανακαθορισμό της διαδικασίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης δικαστών από τους διαδίκους.


Επιστροφή