ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
169 Α'/20.09.2018
Αριθμός Νόμου
4563
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
20/09/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
03/09/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018) ΙΑ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/09/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1737/45 5.9.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα τροποποίηση διατάξεων του ν.4547/2018.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1738/46 10.9.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα επανακαθορισμός καθεστώτος λειτουργίας του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1739/47 10.9.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4487/2017 σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4339/2015, που αφορά στο σύστημα μεταθέσεων υπαλλήλων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1740/48 11.9.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων: α) του άρθρου 63 του ν.4415/2006 σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και β) του άρθρου 101 του ν.4483/2017.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1741/49 11.9.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προβλέπεται η υποβολή από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την υπ' αρ. 2/11.6.2013 κυα, στους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ενδιάμεσων εκθέσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου και μέχρι τη σύνταξη και υποβολή του τελικού πορίσματος της Επιτροπής.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ