ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Γ' Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2018), Συνεδρίαση: ΙΑ 11/09/2018


PDF:
es20180911pr.pdf
TXT:
es20180911000685.docx


Επιστροφή