ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
17 Α/5.2.2021
Αριθμός Νόμου
4772
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
05/02/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
26/01/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΕ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/02/2021
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 735/109 2.2.2021
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης. 2. Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του ν. 4728/2020 3. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 43 ν. 4753/2020. 4. Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 127 ν. 4472/2017. 5. Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995.
  • Αρ. Τροπολογίας: 736/110 4.2.2021
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα-Τροποποίηση του άρθρου 22 ν. 4735/2020.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ