ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
174 Α'/30.09.2010
Αριθμός Νόμου
3887
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/09/2010
Υπό κατάθεση σ/ν:
Ενημερωτικό σημείωμα άρθρο 36 παρ 7 ΚτΒ για υπο κατάθεση σ/ν
pdf  
Ημερ/νια Υποβολής Σ/Ν
02/09/2010
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/09/2010
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΛΓ΄
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) ΛΑ΄
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους '10) Λ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
28/09/2010
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 226/6/17.9.2010
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Αρ. Τροπολογίας: 227/7/2010
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Παράταση επί μία διετία του χρόνου για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου με άλλο ανώτερης κατηγορίας.
Διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία
ΝΑΙ
Τροπολογίες από υπουργεία
2
Τροπολογίες από βουλευτές
1
Ειδικά Στοιχεία Νομοσχεδίου
* ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής * ονομαστική ψηφοφορία στο άρθρο 14


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ