ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της, αφ'ενός και αφ'ετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Αριθμός Φεκ
182 Α'/30.09.2004
Αριθμός Νόμου
3266
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
30/09/2004
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΑ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Θέρος '04) ΚΕ΄


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ