ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
56 A'/13.04.2017
Αριθμός Νόμου
4467
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/04/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
05/04/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΣΤ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/04/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1005/121 7.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση έως 30/6/2017 της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως της περιουσιακής κατάσταστης του 2016
 • Αρ. Τροπολογίας: 1006/122 7.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση χρηματικών ενταλμάτων για το τρέχον οικονομικό έτος κατά ένα μήνα μετά τη λήξη τους
 • Αρ. Τροπολογίας: 1007/123 7.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν.4067/20012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1015/131 10.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4389/2016 και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1016/132 10.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την παραχώρηση τυς απλής χρήσης αιγιαλού κ.λπ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1017/133 11.4.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Καθιέρωση ως καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου και άλλες διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ