ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
32 A'/ 11.02.2014
Αριθμός Νόμου
4235
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/02/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
                      
Ημ. Κατάθεσης
18/12/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΖ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΔ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΟΒ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ΞΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
30/01/2014
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1080/4 10.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την καταβολή εκ μέρους των ασθενών υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού των είκοσι πέντε (25) Ευρώ. 2. Αύξηση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιομηχανοποιημένων καπνών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1081/5 10.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης δελτίου ταυτότητας για τα τακτικά μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1083/6 10.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ενεργοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και τους δικαιούχους αυτού.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1093/16 13.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων: 1. Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων 2. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3. Ειδικών Κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 4. Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1094/17 13.1.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Κατάργηση διάταξης που προβλέπει την καταβολή εκ μέρους των ασθενών υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού των είκοσι πέντε (25) Ευρώ. 2. Αύξηση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των βιομηχανοποιημένων καπνών.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ