ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Αριθμός Φεκ
61 A'/21.03.2022
Αριθμός Νόμου
4914
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/03/2022
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/03/2022
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ' Σύνοδος ϞΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
17/03/2022
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1237/122 16.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Κάλυψη ζημίας ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία 2. Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων 3. Επιχορήγηση αγροτών 4. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής 5. Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής
 • Αρ. Τροπολογίας: 1238/123 16.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παράταση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 2. Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας COVID-19 3. Αποζημιώσεις μελών του ΕΜΠΕ 4. Φορολογικές απαλλαγές 5. Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος
 • Αρ. Τροπολογίας: 1239/124 16.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 και για τη λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων από γνωστοποίηση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1240/125 16.3.2022
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Δημοσιονομικές διορθώσεις εις βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 2. Ζητήματα προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ Α.Ε. 3. Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης πληττόμενων από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεων 4. Ρύθμιση θεμάτων του συστήματος εισροών - εκροών. 5. Ρυθμίσεις για τη δράση "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -HORIZON 2020"


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ