ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
150 A'/11.10.2017
Αριθμός Νόμου
4490
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/10/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/09/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Γ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
04/10/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1261/204 27.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013 σχετικά με τη συμπερίληψη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς διαπίστωσης της εφαρμογής κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας, Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1263/205 2.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Μισθολογικές ρυθμίσεις (τροποποίηση του ν. 4472/2017). 2. Αποδοχές μελών μουσικών συνόλων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. 3. Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 σχετικά με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 5. Τροποποίηση των άρθρων 45 και 47 του ν. 4484/2017 σχετικά με καταδίκη του Προέδρου ή υπαλλήλου της ΕΛΣΤΑΤ και με την στελέχωση του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1266/206 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης.


Επιστροφή