ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα, σελ. 1 από 2
Αρ. Πρωτ αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1134 05/03/2013 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.
125 27/08/2012 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με τις καθυστερήσεις στη ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών Μεσσηνίας,Αρκαδίας,Ηλείας και Αχαϊας.
1411 14/05/2013 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την Επιστράτευση των εκπαιδευτικών.
17 19/06/2014 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την προστασία του ελαιολάδου απο τη νοθεία.
235 11/09/2012 Επίκαιρες Ερωτήσεις Δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάγκη το ελληνικό κράτος να δεχτεί τον έλεγχο στην ανάπτυξη από Ευρωπαίους αξιωματούχους
288 18/11/2014 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την ανάκληση της επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
356 16/06/2015 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή των εκπτώσεων και άλλων παροχών στα τιμολόγια αγοράς των super markets.
369 10/12/2013 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την εξαίρεση της στρεμματικής ενίσχυσης της σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ και τη λήψη μέτρων για την προστασία και προώθηση της μαύρης κορινθιακής σταφίδας.
37 30/06/2014 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος της /Τράπεζας Θεμάτων/ στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄Λυκείου.
377 23/06/2015 Επίκαιρες Ερωτήσεις Σχετικά με την πορεία εξέλιξης των σημαντικών έργων υποδομών στην Μεσσηνία όπως/ Καλό Νερό/Τσακώνα/, περιμετρικός Καλαμάτας /Καλαμάτα/Ριζόμυλος/.
Εγγραφές: 1 - 10 από 18 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ