ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 1189 αποτελέσματα, σελ. 116 από 119
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
3915 12/07/2010 Αναφορές διαμαρτύρεται για την ανυπαρξία επίσημης θέσης του Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι στην σκόπιμη ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης (στις 30.06.2010) από τη Διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
3909 12/07/2010 Αναφορές αιτείται την επανεξέταση της υπ.αριθμ.1247/22/6/2010 απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
3910 12/07/2010 Αναφορές καταγγέλλει σκόπιμη ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
3913 12/07/2010 Αναφορές διαμαρτύρεται για την συρρίκνωση, σε βαθμό ουσιαστικής κατάργησης του μοναδικού φορέα για το λυρικό θέατρο στη Βόρεια Ελλάδα.
12855 09/07/2010 Ερωτήσεις Μη παραχώρηση του Ηρωδείου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2010 σε ιδιωτικά ή άλλα καλλιτεχνικά σχήματα
12779 07/07/2010 Ερωτήσεις Μέτρα προστασίας του μνημείου //Ηρώον// που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
12780 07/07/2010 Ερωτήσεις Κάλυψη των κενών θέσεων σε προσωπικό σε περιοχές του νομού Λακωνίας
729/12532 02/07/2010 Α.Κ.Ε. σε συνδυασμό με ερώτηση Καταγραφή στοιχείων για τα έργα του Υπουργείου που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ
729/12532 02/07/2010 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Καταγραφή στοιχείων για τα έργα του Υπουργείου που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ
12531 02/07/2010 Ερωτήσεις Αποκατάσταση της καθίζησης που έχει καταστρέψει το οδόστρωμα στην παράκαμψη Σελλασίας / Βουτιάνων
Εγγραφές: 1151 - 1160 από 1189 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ