ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα, σελ. 13 από 13
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
430 28/11/2019 Αναφορές με επιστολή του προς το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καταθέτει πρόταση που είναι σύμφωνη με την εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά των αρχαίων λατομείων μαρμάρου στο Μαράθι Πάρου και αιτείται απαντήσεων.
433 28/11/2019 Αναφορές με επιστολή του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί να εξεταστεί η προοπτική για την παρουσία ενός Εισαγγελικού Λειτουργού κατά τους θερινούς μήνες στην νήσο Μύκονο, περιγράφοντας τις επιτακτικές ανάγκες που αυτή η παρουσία θα καλύπτει και δηλώνει ότι ο δήμος Μυκόνου δύναται να εξασφαλίσει από ίδιους πόρους τα έξοδα διαμονής και σίτισης του εν λόγω Λειτουργού.
253 24/10/2019 Αναφορές με επιστολή του επισημαίνει την αναγκαιότητα της μόνιμης παραμονής στο νησί του πυροσβεστικού οχήματος (ΠΣ4325) που είχε διατεθεί για τις ανάγκες του νησιού κατά την αντιπυρική περίοδο και αιτείται απαντήσεων.
178 11/10/2019 Αναφορές με επιστολή του εκθέτει την δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η νήσος ΄Ιος ως συνέπεια της διακοπής των καλοκαιρινών δρομολογίων τόσο του συμβατικού οχηματαγωγού όσο και του ταχυπλόου που την συνέδεαν και ζητά την προσέγγιση επιβατικού οχηματαγωγού για την εξυπηρέτηση του νησιού.
186 11/10/2019 Αναφορές με επιστολή τους εκθέτουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν λόγω αλλαγών στις δρομολογήσεις και στους τύπους επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων, τα οποία προσεγγίζουν την Αμοργό και αιτούνται την αναζήτηση εφικτών λύσεων για την εξυπηρέτηση του νησιού.
Εγγραφές: 121 - 125 από 125 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 11 | 12 | 13 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ