ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 176 αποτελέσματα, σελ. 12 από 18
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
249 16/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας και η ανθρωπιστική κρίση στον Βλοχό Καρδίτσας. (Τέθηκε στο Αρχείο)
282 23/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η επίσκεψή σας στο Ισραήλ. (Τέθηκε στο Αρχείο)
280 23/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η πολιτική της κυβέρνησης για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, οι ευθύνες για το ολοκαύτωμα που συντελέσθηκε το καλοκαίρι και οι αιτίες που οδήγησαν στην καταστροφή του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς. (Τέθηκε στο Αρχείο)
281 23/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας και η ανθρωπιστική κρίση στον Βλοχό Καρδίτσας. (Τέθηκε στο Αρχείο)
318 30/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η επίσκεψή σας στο Ισραήλ.(Τέθηκε στο Αρχείο)
320 30/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας και η ανθρωπιστική κρίση στον Βλοχό Καρδίτσας.(Τέθηκε στο Αρχείο)
319 30/10/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η πολιτική της κυβέρνησης για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, οι ευθύνες για το ολοκαύτωμα που συντελέσθηκε το καλοκαίρι και οι αιτίες που οδήγησαν στην καταστροφή του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς.(Τέθηκε στο Αρχείο)
350 06/11/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η επίσκεψή σας στο Ισραήλ. (Τέθηκε στο αρχείο)
352 06/11/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η εγκατάλειψη της Θεσσαλίας και η ανθρωπιστική κρίση στον Βλοχό Καρδίτσας. (Τέθηκε στο αρχείο)
351 06/11/2023 Επίκαιρες Ερωτήσεις Η Πολιτική της Κυβέρνησης για την προστασία του Δασικού Πλούτου της Χώρας, οι ευθύνες για το ολοκαύτωμα που συντελέσθηκε το καλοκαίρι και οι αιτίες που οδήγησαν στην καταστροφή του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς. (Τέθηκε στο αρχείο)
Εγγραφές: 111 - 120 από 176 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ