ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 1043 αποτελέσματα, σελ. 1 από 105
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
3299 21/04/2023 Ερωτήσεις Άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό της νήσου Σερίφου, καθώς και άλλων μικρών νήσων των Κυκλάδων.
3292 20/04/2023 Ερωτήσεις Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Ενώσεων Καταναλωτών ως παραγόντων εξισορρόπησης του αυξανόμενου χάσματος ανάμεσα στον πολίτη_καταναλωτή και στην αγορά.
3298 20/04/2023 Ερωτήσεις Παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων ( ΔΠ 2/2022), τουλάχιστον μέχρι και τη λήξη των Αυτοδιοικητικών Εκλογών του Οκτωβρίου 2023.
3288 19/04/2023 Ερωτήσεις Ακύρωση της μετεγκατάστασης του Δημοτικού Ωδείου Πάρου από το χώρο, στον οποίο λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1984 σε χώρο εκτός σχεδίου πόλης,καθιστώντας επικίνδυνη την πρόσβαση για τους σπουδαστές, τους γονείς και το διδακτικό προσωπικό.
3278 18/04/2023 Ερωτήσεις Αποδέσμευση του «Κυβερνείου (Παλατάκι)» από την ΕΤΑΔ (θυγατρική του ΤΑΙΠΕΔ) ώστε να παραχωρηθεί σε δημόσιο φορέα προς όφελος των πολιτών
3063 04/04/2023 Ερωτήσεις Άμεσος χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της χρήσης των κινηματογράφων ΙΝΤΕΑΛ και ΑΣΤΟΡ, με σκοπό τη διάσωσή τους ως ιστορικών τοπόσημων για την παραγωγή και διάδοση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, άμεσα συνδεδεμένων με τη συλλογική μνήμη και την υψηλή πολιτιστική παραγωγή, αναπόσπαστα τμήματα της σύγχρονης πολιτισμικής ιστορίας του τόπου.
3054 03/04/2023 Ερωτήσεις Άμεση επέκταση και στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς της δυνατότητας κατ’εξαίρεση απόσπασης και παρατάσεως αυτής, όπως ισχύει για τους πολύτεκνους ή αναλογικά.
3053 03/04/2023 Ερωτήσεις Άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και των Κτηματολογικών Γραφείων στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
3040 03/04/2023 Ερωτήσεις Αντιστοίχιση/εξομοίωση πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.
2976 30/03/2023 Ερωτήσεις Διασφάλιση ουσιαστικών προϋποθέσεων και προδιαγραφών για την επάρκεια και καταλληλότητα του συνόλου των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών υγείας, για τις σύνθετες ανάγκες των ατόμων με βαριά αναπηρία.
Εγγραφές: 1 - 10 από 1043 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ