ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 70 αποτελέσματα, σελ. 4 από 7
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
2434 20/05/2022 Αναφορές Να εξεταστούν τα αιτήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Υπουργείου Τουρισμού.
2385 20/05/2022 Αναφορές Να επανέλθουν στην εργασία τους οι Συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου
2363 13/05/2022 Αναφορές με επιστολή τους παραθέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την υποβολή και οριστικοποίηση των δηλώσεων των δικαιούχων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2022, στην πλατφόρμα του eae.opekepe.gov.gr. και αιτούνται απαντήσεων.
2337 13/05/2022 Αναφορές με επιστολή τους ζητούν τη σύσταση οργανικών θέσεων, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από το εργασιακό περιβάλλον ανασφάλειας και να αποκτήσουν μια σταθερή ποιοτική επαγγελματική σχέση με τα σχολεία, τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, και αιτούνται απάντησης.
2331 09/05/2022 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την απόφαση των αρμόδιων αρχών να αποδυναμώσουν και να κλείσουν αστυνομικές υπηρεσίες στο νομό Κορινθίας, και αιτείται απάντησης.
2319 09/05/2022 Αναφορές με επιστολή του ζητεί την απόδοση του συνόλου της οφειλόμενης αποζημίωσης στους Συνταξιούχους ΕΛΤΑ, και αιτούνται απαντήσεων.
2141 19/04/2022 Αναφορές με ανοιχτή επιστολή αναφέρονται τα προσκόμματα που προκύπτουν στη φοίτηση και την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη του μαθητικού προσφυγικού πληθυσμού, εξαιτίας της εφαρμογής μιας σειράς μέτρων από το αρμόδιο Υπουργείο και παράλληλα θίγονται και ζητήματα που αφορούν στα παιδιά_πρόσφυγες από την Ουκρανία, στο Πρόγραμμα «ESTIA II», αλλά και στο επίκαιρο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε το Υπουργείο με τη UNICEF, και αιτούνται απάντησης.
2156 19/04/2022 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει τις καταχρηστικές πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, και αιτούνται απαντήσεων.
2089 13/04/2022 Αναφορές με επιστολή του ζητεί τη διατήρηση των 160 εργαζομένων που έμειναν εκτός της προκήρυξης 4κ/2020 για το "Βοήθεια στο Σπίτι" μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας , και αιτούνται απάντησης.
2094 13/04/2022 Αναφορές καταθέτουν την Πράξη 3262 της 24/3/2022 της Τράπεζας Αττικής, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται μονομερώς οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της τράπεζας Αττικής που αναφέρονται στην παραπάνω Πράξη (3262 της 24/3/2022) και ζητούν την επιστροφή των εργαζομένων της Τράπεζας Αττικής στις πόλεις που βρίσκονται οι οικογένειές τους, και αιτούνται απαντήσεων.
Εγγραφές: 31 - 40 από 70 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ