ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 70 αποτελέσματα, σελ. 1 από 7
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
255 20/10/2021 Αναφορές επισημαίνει πως, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέλαβε, από τον Ιούνιο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2021, τουλάχιστον χίλια ενενήντα (1090) καινούρια οχήματα πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων φορέων, ο στόλος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΕΦΚΚ) δεν ανανεώθηκε και ζητά την άμεση αντικατάσταση των επιχειρησιακών οχημάτων της Υπηρεσίας, και αιτούνται απάντησης.
327 01/11/2021 Αναφορές με επιστολή τους καταγγέλλουν την αδιαφορία και απαξίωση της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους του Γ’ Κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομές φιλοξενίας δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός εξ’ αυτών παρέμεινε εκτός των προβλέψεων της παράτασης που δόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση με την ΦΕΚ/4751/Β/14_10_2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση, και αιτούνται απαντήσεων.
432 10/11/2021 Αναφορές με επιστολές της καταγράφει σοβαρά λάθη στη διαδικασία καταβολής του εποχικού επιδόματος στους δικαιούχους εργαζόμενους στον πολιτισμό, τα οποία οδηγούν, κατ’ επέκταση, σε απόρριψη των αιτήσεών τους, και αιτούνται απαντήσεων.
529 19/11/2021 Αναφορές με κοινή ανακοίνωσή τους ζητούν από την πολιτεία να λάβει εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης της εστίασης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικά, που έχουν δεχτεί απανωτά χτυπήματα για την βιωσιμότητά τους όλο το προηγούμενο διάστημα, και αιτείται απάντησης.
637 26/11/2021 Αναφορές με έγγραφό της ζητεί να δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα για άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων σχετικά με τις αποφάσεις της συνεδρίασης της 31ης Γ.Σ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α., και αιτούνται απάντησης.
748 03/12/2021 Αναφορές με επιστολή του αναφέρει πως οι τιμές των λεμονιών είναι επιεικώς εξευτελιστικές (0,25_0,27 Ευρώ/κιλό), τη στιγμή που το κόστος καλλιέργειας είναι μεγάλο και το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς και επισημαίνει πως δεν έχει λάβει καμιά βοήθεια λόγω πανδημίας και ζητεί άμεση στήριξη από την πολιτεία, ώστε να αναστραφεί το κλίμα και να μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του σε αξιοπρεπείς τιμές, αλλά και να καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσής του, και αιτείται απάντησης.
725 03/12/2021 Αναφορές με ανακοίνωσή της καταγγέλει ότι αποκλείστηκε από την εγγραφή στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, λόγω σύγκρουσης ενός από τους σκοπούς της με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, παρά το γεγονός ότι η κρίση τέτοιων θεμάτων αποτελεί αντικείμενο του Πρωτοδικίου της έδρας της Οργάνωσης, και αιτείται απάντησης.
689 03/12/2021 Αναφορές με ψήφισμά τους εκφράζουν την αντίθεσή τους με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον αθλητισμό και όπως αναφέρουν στο ψήφισμα, το εν λόγω νομοσχέδιο με την εισαγωγή του «Εκπαιδευτή», υπονομεύει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ επισημαίνουν ότι δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την κατάργηση των Προγραμμάτων Άσκησης για Όλους που υλοποιούνται επί σειρά δεκαετιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και αιτούνται απάντησης.
911 20/12/2021 Αναφορές θίγουν την πάγια έλλειψη καθηγητών στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία όλης της επικράτειας, και αιτούνται απαντήσεων.
881 20/12/2021 Αναφορές με επιστολή της ενημερώνει ότι τα καταλύματα του Νομού Κορινθίας, λόγω συνθηκών του covid_19 έχουν ήδη χάσει δύο τουριστικές σεζόν και έρχεται να προστεθεί και τρίτη με την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον και ζητεί άμεση στήριξη από την Πολιτεία, και αιτούνται απαντήσεων.
Εγγραφές: 1 - 10 από 70 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ