ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα, σελ. 1 από 5
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
108 14/10/2020 Αναφορές με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την απόφαση του Ομίλου ΟΤΕ, που το μάνατζμεντ έχει πλήρως το Γερμανικό Δημόσιο μέσω της Deutsche Telekom, να κλείσει ακόμα ένα υποκατάστημα ΟΤΕ στην Κορινθία αυτό του Λουτρακίου, θέτοντας μάλιστα το εκβιαστικό δίλημμα στους εργαζόμενους ή εθελούσια απόλυση ή μεταφορά τους στο Νομό Αττικής διαλύοντας τον οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό και αιτείται απάντησης.
14 14/10/2020 Αναφορές με έγγραφό τους ενημερώνουν σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καθαριότητας στα Σχολεία της Κορίνθου και αιτούνται από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις.
263 30/10/2020 Αναφορές με ανακοίνωσή τους καταγγέλλουν την ουσιαστική παρακώλυση νόμιμων μεταναστών/τριών από την άσκηση βασικών δικαιωμάτων τους, όπως η πολιτογράφηση, λόγω γραφειοκρατικών και άλλων προβλημάτων, για τα οποία δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση και αιτούνται την λήψη μέτρων για την επίλυση του προβλήματος.
375 11/11/2020 Αναφορές με ανακοίνωση που υπογράφουν ζητούν από την πολιτεία άμεσα μέτρα για την ανακούφιση ενός από τους πιο πληττόμενους κλάδους, εξαιτίας της πανδημίας του Covid_19 και αιτούνται απαντήσεων.
495 18/11/2020 Αναφορές με επιστολή της ζητεί την επαναφορά παλαιότερου αιτήματος για καταβολή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζομένους στο χώρο της υγείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ύψους 600€ και για άμεση ένταξή τους στα ΒΑΕ, (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα) και αιτείται απαντήσεων.
554 25/11/2020 Αναφορές με έγγραφό του ζητεί την Παράταση Προθεσμίας Αμφισβήτησης Πρώτων Κτηματολογικών Εγγραφών για την Περφερειακή Ενότητα Κορινθίας και αιτείται απαντήσεων.
767 09/12/2020 Αναφορές με επιστολή τους ζητούν την άμεση εξαίρεση των ΚΑΔ που αφορούν στη λειτουργία διαιτολογικών γραφείων και στην παροχή δια ζώσης υπηρεσιών διαιτολογίας, από τις δραστηριότητες που τίθενται σε αναστολή λειτουργίας και αιτούνται απαντήσεων.
718 09/12/2020 Αναφορές με ανακοίνωση του καταγγέλλει τη δημιουργία σχολών οδήγησης δύο ταχυτήτων εξ’ αφορμής των λόγων εξαίρεσης για εκπαίδευση και εξέτασης, υποψηφίων οδηγών φορτηγών και λεωφορείων που περιλαμβάνονται στη Κοινή Υπουργική Απόφαση και αιτούνται απάντησης.
822 16/12/2020 Αναφορές με επιστολή του γνωστοποιεί και καταγγέλλει τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, σε μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά, η οποία παρ’ όλες τις δημόσιες δηλώσεις της δεν προτίθεται να διευκολύνει την επανασύνδεση ενός κοινωνικού αγαθού σε ευάλωτη οικογένεια_καταναλωτή και αιτούνται απαντήσεων.
878 16/12/2020 Αναφορές με άρθρο _ ανοιχτή επιστολή του ζητεί την ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας του 2018 που είχε υπογραφεί ανάμεσα MOTOROIL και τον ΟΣΕ, σύμφωνα με το οποίο η MOTOROIL ανελάμβανε τη μετατροπή της υφιστάμενης μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής σε «γραμμή συνδυασμένου πλάτους σύμφωνα με τα διεθνή σιδηροδρομικά πρότυπα» από τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας μέχρι τον Ισθμό και αιτείται απαντήσεων.
Εγγραφές: 1 - 10 από 46 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ